Praktisk

Anretning
Det kolde kommer i praktiske stabelkasser og det varme kommer i termokasser.
Alt er anrettet på pænt hvidt porcelæn, det er det mest miljørigtige, og det ser pænest ud!
Frokosten er lige til at sætte på bordet, kun brødet skal skæres.
Vi gør opmærksom på at al service skal afleveres i rengjort stand.
Der vil blive faktureret 5,00 pr. person for manglende rengøring af service.
Der vil blive faktureret 200,00 pr. manglende eller ødelagt servicedel.
Der tages forbehold for ændringer i menuen.

Levering

Frokosten leveres efter aftale, som udgangspunkt inden kl.12.00
Chaufføren bærer op og stiller det hvor I ønsker det, han tager hver dag servicen fra dagen i forvejen retur. Vi gør opmærksom på at servicen skal vaskes af og pakkes hensigtsmæssigt,
så chaufføren nemt kan tage det med efterfølgende dag.

Fakturering
I bliver kun faktureret for jeres faktiske køb. Det vil sige, ingen depositum, ingen ”abonnementsordninger”, ingen skjulte ”rabatter” der skal betales tilbage
hvis I får lyst til at prøve noget andet.
Med mindre andet aftales sendes faktura pr. e-mail, hver uge.
Vi kan sende “samlefakturaer” ved levering flere steder, vi kan dele fakturaen mellem flere brugere/lejere i store huse. Vi kan også sende fakturaer til eksterne bogholderier og til det offentlige.

Ved for sen betaling tilskrives renter og rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning.
BONCAT.DK gør opmærksom på at ved overskridelse at betalingsfrist, stoppes leveringen uden yderligere varsel.

Ændringer
I kan enten have et fast antal, eller komme med tal uge for uge.
Hvis I ønsker at ændre i det faste antal kuverter kan I maile eller ringe til os.
Kan det lade sig gøre, vil vi gerne have jeres ændringer senest to dage før.
Ændringer til mandag senest torsdag.
Vi kan tage imod ændringer pr. mail hver dag indtil kl. 15.00.
Er det mere akut, så ring, det er sjældent vi må sige nej.

Vi kan også sagtens levere til jer der kun har brug for lejlighedsleveringer,
eller i forbindelse med ferie eller sygdom.

Binding
Med mindre andet aftales, så er opsigelsesvarslet på en fast frokostordning fra BONCAT.DK løbende måned plus 30 dage.
Som udgangspunkt laves der ikke kontrakt på en frokostordning, men der sendes en bekræftelse pr. e-mail.
Ønsker I som kunde en kontrakt, der garanterer jeres levering, så får I selvfølgelig det.

Priser
Det er svært at komme med en standard pris på en frokostordning. Prisen på en frokostordning varierer alt efter antal, menu, indhold og så videre.
Giv os et ring, vi kan lave en frokost til næsten ethvert budget, og vi kan altid snakke om det.

Alle nævnte priser er eksklusiv moms.

Moms/Skat
Vi møder ofte spørgsmål om regler for momsfradrag og skattefradrag for frokostordninger.

Skat
Jeres virksomhed har fuldt fradrag for hele udgiften inklusiv moms til frokostordningen i skatteregnskabet, hvis det er en medarbejder der spiser maden. Det gælder både udgiften til mad, transport og så videre.
Der er fuldt fradrag for hele udgiften inklusiv moms i skatteregnskabet, uanset om maden serveres til frokost, eller i forbindelse med overarbejde.

Hvis du selv betaler en del af frokosten, kan du slippe for at betale skat af din frokostordning. Skat har fastsat et minimumsbeløb på kr. 15,00 pr. måltid, hvis det er uden drikkevarer, og kr. 20,00 pr. måltid, hvis det er med drikkevarer.
Som medarbejder skal du beskattes, hvis din arbejdsgiver tilbyder dig gratis frokost.
Beløbet, som du skal betale skat af er markedsværdien af din frokost – altså den pris, som din arbejdsgiver betaler for frokosten.

Moms
Moms på frokostordninger kan ikke trækkes fra i momsregnskabet, men til gengæld kan I trække momsbeløbet fra i skatteregnskabet.
Se her eller her for flere detaljer.

Særlige forbehold

BONCAT.DK forbeholder sig ret til ændringer på hjemmesiden,
i menuerne eller andet i forbindelse med en levering.

I mad leveret af BONCAT.DK kan det ikke garanteres, at der ikke kan forekomme spor af nødder eller andre allergifremkaldende elementer, der naturligt forekommer i fødevarer. Det kan heller ikke garanteres at maden overholder diverse religiøse foreskrifter. Har du brug for at sikre dig, at der absolut ikke er spor af et bestemt element, kræver det at du i god tid kontakter BONCAT.DK – så er vi i stand til vejlede dig bedst muligt.

Oplysningspligt i medfør af Persondataloven

I forbindelse med vores catering og planlægning af inhouse selskaber samt til brug ved fakturering, indsamler vi dine personlige data i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Hvis vi ikke modtager disse oplysninger, kan vi ikke levere/arrangere til selskaber. Oplysningerne bruges i forbindelse med løbende kontakt i forbindelse med planlægningen og ved fakturering. I tilfælde af manglende betaling vil dine oplysninger kunne videregives til advokat, inkassobureau eller lignende instanser.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og sikkert og i henhold til Persondataloven, og vi gemmer dine oplysninger i 5 år i vores bogholderi. Oplysninger, der ikke længere er relevante, slettes.

Den dataansvarlige er indehaver af BONCAT.DK, Jonas Bing. Du kan kontakte Jonas Bing, hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, der er registreret om dig, eller du vil gøre indsigelser mod registreringen. Klagemyndighed er Datatilsynet.

Oplysningerne videreformidles ikke til tredjemand uden dit samtykke. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes. Vi indsamler ikke oplysninger om dig via andre medier, sociale netværk eller lignende,ligesom vi heller ikke samkører vores registre med andre.

Vi opbevarer dine oplysninger elektronisk og forsvarligt på vores computere. For at sikre at uvedkommende kan få adgang til dem og deres data, er computerne placeret under kontrollerede forhold, med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
Såfremt lovgivningen eller udviklingen inden for elektroniskdatabehandling kræver det, opdaterer vi vores oplysninger om persondata. Det vil i det tilfælde fremgå afhjemmesiden, at vilkårene er ændret.