Slushicemaskine

1. Kontrollér at maskinen er komplet, og at alt er rent. Vær forsigtig med dimser, skruer og så videre – de er lavet af plast og er skrøbelige.

2. Stil maskinen forsigtigt og sikkert på et solidt bord.

3. Påfyld 1 liter koncentrat og 5 liter vand i hver beholder.

4. Sæt stikket i en stikkontakt, husk at tænd for strømmen. Tænd herefter straks på hovedafbryderen. Tænd for begge snegle og tænd for FREEZE på begge beholdere – det vil sige, alle kontakter skal stå på I. Slushice’en er klar efter ca. 2 timer, og kan holde sig 2-3 døgn på køl.
Den højre kontakt sætte på COLD, om natten eller når maskinen ikke bruges.
Slushicemassen må ikke være under ”MIN” afmærkningen i beholderen, dette vil beskadige sneglen! Maskinens temperatur er indstillet af BONCAT.DK, kontakt os i tvivlstilfælde.

5. Når man er færdig med at lave slushice, tages stikket ud af maskinen, der stilles en spand under tappehanen og hanen åbnes så den resterende ismasse kan løbe ud – når den er smeltet. Herefter kan man hælde lidt lunkent sæbevand igennem systemet. Tør maskinen af med en fugtig klud, så den er klar til transport. Adskil ikke maskinen.

NB.
Vær opmærksom på at maskinen kan dryppe, pas på bord, gulv og gulvtæppe.

Maskinen desinficeres med IDZ eller tilsvarende desinfektionsmiddel hos BONCAT.DK